Prześlij do nas swój projekt przyłącza a my go dla ciebie wycenimy i wykonamy


Przyłącz wody - koparka Kolbuszowa

Każdy budynek mieszkalny jest wyposażony w bieżącą wodę, do której mamy łatwy dostęp. Budowanie nowego domu lub też przeprowadzenie generalnego remontu wiąże się przeważnie z przyłączem wody. Zasady, które obowiązują właścicieli działek budowlanych chcących przyłączyć wodę do lokalnego wodociągu, są jasno określone w indywidualnych decyzjach o warunkach zabudowy. Za wszystkie decyzje na przyłączenie wody do działki odpowiada zakład wodociągowy. Biorąc pod uwagę warunki techniczne, zakład wskazuje miejsce wpięcia przyłącza oraz przedstawia ewentualny zakres rozbudowy sieci. 


Co decyduje o warunkach technicznych? 

Cała procedura dla osób, które chcą otrzymać pozwolenie na przyłączenie wody do domu wiąże się ze składaniem odpowiednich wniosków, na które odpowiada zakład wodociągowy. Składający wniosek o przyłączenie budynku do sieci wodociągowej powinien przedstawić mapę sytuacyjno-wysokościową, potwierdzenie o posiadaniu wskazanej nieruchomości, a także wypis z rejestru gruntów. Wbrew pozorom przyłączenie wody nie jest takie proste. Warto zatem zwrócić się o poradę do fachowców, czyli osób bardzo dobrze doświadczonych w zakresie przyłączania wody do działki. Najczęściej właściciel działki sąsiaduje z innymi budynkami mieszkalnymi, dlatego nie wolno zapomnieć o pisemnych zgodach sąsiadów, którzy mają wpływ na to jak sprawnie przebiega procedura przyłączenia wody. Wymagana jest najczęściej pisemna lub notarialna zgoda właścicieli. 

Zakład wodociągowy przedstawia warunki, które obowiązują właściciela działki. Ważność takiego dokumentu obejmuje dwa lata. Przedstawiony zostaje wykaz czynności, po których można otrzymać pozwolenie na pełne korzystanie z wodociągu. Każdy inwestor ubiegający się o przyłącze wody musi mieć świadomość, że zostanie z nim zawarta umowa po wykonaniu prac przyłączeniowych. Zakład wodociągowy dla właściciela działki powinien przedstawić oświadczenie zapewniające o dostawie wody.   

W następnej kolejności sporządza się projekt. Podstawą projektu na przyłączenie wody do działki są warunki techniczne wydane przez zakład wodociągowy. Lecz to nie wszystko, etap końcowy jest dopiero wtedy, kiedy urząd zatwierdzi w pełni wszystkie złożone dokumenty i wyda pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych.    


Jak przeprowadzić budowę? 

Tylko firma, która ma wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę powinna zadbać o przyłączenie wody do działki krok po kroku. Na wykonywanie sieci zewnętrznych ponadto wymagane są uprawnienia. Tego typu prace to wielka odpowiedzialność, która ma ogromny wpływ na poprawne korzystanie z wody w domu lub mieszkaniu. 

Swój udział we wszystkich pracach budowlanych, na których przyłącza się wodę, ma również geodeta. Jego pierwszym zadaniem jest wskazanie trasy przyłącza, następnie sporządza on inwentaryzację. Polega ona na sprawdzeniu czy cały projekt został wykonany poprawnie. Jeśli są elementy, które się nie zgadzają koniecznie należy je odnotować.  


Odebranie przyłącza do odbioru. 

Koniec pracy budowlanych to jednocześnie moment, w których inspektor z zakładu wodociągowego powinien przeprowadzić analizę czy wykonana praca jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi. Na sam koniec przygotowany zostaje protokół odbioru. To bezwzględna podstawa do pełnego uruchomienia przyłącza wody do domu. Ostatni etap to umowa, na bazie której właściciel działki otrzymuje zaopatrzenie w wodę od zakładu wodociągowego.