Prześlij do nas swój projekt przyłącza a my go dla ciebie wycenimy i wykonamy


Przyłącz kanalizacji - koparka Kolbuszowa

Jeśli w pobliżu domu przebiega kolektor ściekowy, można śmiało podłączyć dom do sieci kanalizacyjnej. Jest to wielka wygoda, dzięki której nie musimy martwić się o odpływ ścieków. Za sprawny przyłącz kanalizacji odpowiada zgoda pomiędzy starostwem powiatowym lub urzędem gminy, a przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji. Najczęściej jednak sieć kanalizacyjna jest pod kierownictwem zakładu komunalnego gminy. Wszystkie szczegółowe wytyczne odnośnie przyłącza kanalizacji do sieci jasno przedstawione są w uchwałach gminy.  


Przyłącz kanalizacji i dopełnienie wszystkich formalności  

Jeśli prowadzisz budowę nowego domu, najwygodniej jest połączyć przyłącz kanalizacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Każdy zakład kanalizacyjny powinien wcześniej określić warunki przyłączenia sieci kanalizacyjne. Kolejnym etapem jest zlecenie sporządzenia projektu, zgodnego z wytycznymi. Uzyskanie zgody na budowę wystarczy i nie jest wymagane ponowne zgłaszanie przyłącza kanalizacji do starostwa.
Jeśli jednak starasz się o przyłączenie kanalizacji do domu, który już istnieje ładnych parę lat, to również i za tym wiążą się ścisłe formalności. 


Podłączanie kanalizacyjne 

Przyłącz kanalizacji wysoce odpowiedzialnym zadaniem. Należy całość zbudować w taki sposób, aby żadne ścieki z niego nie spływały. Wszystkie ścieki powinny spływać do kolektora. Należy również zwrócić uwagę, by wszystkie ewentualne zaległości lub osady można było w łatwy sposób wyczyścić. Elementy, które wchodzą na podłączenie kanalizacyjne to:
złącze lub przyłącze, przewód przykanalika, studzienka rewizyjna na terenie działki oraz przewód odpływowy.    

Pracę nad przyłączem kanalizacji warto oddać w ręce fachowców, którzy z pewnością doradzą, w które dokładnie udać się miejsce, by otrzymać pozwolenie lub ważne informacje. Wykonanie przyłącza kanalizacji jest nie lada wyzwaniem. Odpowiednie zastosowanie i pokierowanie pracą to nie tylko gwarancja na udany efekt końcowy, lecz przełoży się to na wygodę odprowadzania ścieków. Warto zainwestować w profesjonalne przeprowadzenie takiego przełącza. Choćby nawet ze względu na zgłoszenie ewentualnych poprawek lub awarii. Często spotykamy się bowiem z sytuacjami, w których wymagana jest interwencja usług komunalnych przy odprowadzaniu ścieków. 

Dom to wielka inwestycja na przyszłość, w którym wychowane zostaną pokolenia. Warto zadbać o każdy element, który ma wpływ na sprawne funkcjonowanie i korzystanie z domowych sanitariatów. Przyłącz kanalizacji jest wielką wygodą. Gwarantuje to możliwość sprawnego oczyszczania z osadów, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z udogodnień.